GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

12.1 Ngói bò Bát Tràng

Ngói bò Bát Tràng 04
Đăng ngày 07-06-2013 11:32:14 AM
Giá : Liên hệ
Ngói bò bát tràng 04, gốm sứ xây dựng Bát Tràng, ngoi bo, ngoi lop, ngói mũi hài, ngói lợp, gom su xay dung, gom su bat trang.

Ngói bò Bát Tràng 03
Đăng ngày 07-06-2013 06:59:37 AM
Giá : Liên hệ
Ngói bò sứ 03, ngói gốm đỏ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Ngói bò Bát Tràng 02
Đăng ngày 07-06-2013 06:58:10 AM
Giá : Liên hệ
Ngói bò sứ 02, ngói gốm đất đỏ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Ngói bò Bát Tràng 01
Đăng ngày 07-06-2013 06:50:19 AM
Giá : Liên hệ
Ngói bò sứ 01, ngói tráng men xanh, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)