GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

13.1 Rồng chầu mặt nguyệt

Rồng chầu mặt nguyệt 018
Đăng ngày 29-05-2016 10:19:28 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 018

Rồng chầu mặt nguyệt 017
Đăng ngày 29-05-2016 09:47:56 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 017

Rồng chầu mặt nguyệt 016
Đăng ngày 29-05-2016 09:26:47 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 016

Rồng chầu mặt nguyệt 015
Đăng ngày 10-06-2013 10:28:00 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 015,sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Rồng chầu mặt nguyệt 014
Đăng ngày 10-06-2013 10:26:53 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 014,sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Rồng chầu mặt nguyệt 013
Đăng ngày 10-06-2013 10:25:37 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 013,sứ men rạn cổ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Rồng chầu mặt nguyệt 012
Đăng ngày 10-06-2013 10:24:19 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu mặt nguyệt 012,sứ men rạn cổ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Rồng chầu mặt nguyệt 011
Đăng ngày 10-06-2013 10:23:06 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 011, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 010
Đăng ngày 10-06-2013 10:21:00 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 010, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 09
Đăng ngày 10-06-2013 08:48:05 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 09,rồng cuốn ngược, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 08
Đăng ngày 10-06-2013 08:45:45 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 08, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 07
Đăng ngày 10-06-2013 08:43:30 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 07, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 06
Đăng ngày 10-06-2013 08:41:42 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 06, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 05
Đăng ngày 10-06-2013 08:39:09 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 05, sứ men rạn cổ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 04
Đăng ngày 10-06-2013 08:37:45 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 04, sứ men rạn cổ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 03
Đăng ngày 10-06-2013 08:36:00 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 03, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 02
Đăng ngày 10-06-2013 08:30:43 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 02, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Rồng chầu mặt nguyệt 01
Đăng ngày 10-06-2013 08:23:41 PM
Giá : Liên hệ
Rồng chầu măt nguyệt 01, sứ men màu, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.( lưỡng long chầu nguyệt, lưỡng long tranh châu)

 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)