GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

11.Ngói âm dương,lưu ly

ngói tráng men gốm sứ xây dựng Bát Tràng Tinh Vân NTM 005D
Đăng ngày 05-08-2016 09:35:00 AM
Giá : Liên hệ

ngói tráng men gốm sứ xây dựng Bát Tràng Tinh Vân NTM 004D
Đăng ngày 05-08-2016 09:32:00 AM
Giá : Liên hệ

ngói tráng men gốm sứ xây dựng Bát Tràng Tinh Vân NTM 003D
Đăng ngày 05-08-2016 09:29:00 AM
Giá : Liên hệ

ngói tráng men gốm sứ xây dựng Bát Tràng Tinh Vân NTM 002D
Đăng ngày 04-08-2016 11:20:00 AM
Giá : Liên hệ

ngói tráng men gốm sứ xây dựng Bát Tràng Tinh Vân NTM 001D
Đăng ngày 04-08-2016 11:12:00 AM
Giá : Liên hệ

Ngói âm dương, lưu ly tráng men 041
Đăng ngày 26-11-2015 09:56:00 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương, lưu ly tráng men 041

Ngói âm dương, lưu ly 040
Đăng ngày 26-11-2015 09:19:00 AM
Giá : Liên hệ
Ngói xây đình chùa,vật liệu gốm sứ xây dựng Bát Tràng.

Ngói âm dương 039
Đăng ngày 13-06-2013 03:04:27 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 039,gốm đỏ hoa sen to, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 038
Đăng ngày 13-06-2013 03:03:16 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 038,gốm đỏ hoa sen, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 037
Đăng ngày 13-06-2013 03:02:03 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 037,gốm đỏ hổ phù, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 036
Đăng ngày 13-06-2013 03:00:40 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 036,men nâu bóng,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 035
Đăng ngày 13-06-2013 02:52:56 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 035,men vàng bóng,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 034
Đăng ngày 13-06-2013 02:51:28 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 034,men mận đỏ bóng,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 033
Đăng ngày 13-06-2013 02:48:31 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 033,gạch gốm đỏ,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 032
Đăng ngày 13-06-2013 02:47:10 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 032, men mận đỏ,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 031
Đăng ngày 13-06-2013 02:45:21 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 031,men mận đỏ, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 030
Đăng ngày 13-06-2013 02:43:04 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 030,men nâu bóng,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Ngói âm dương 029
Đăng ngày 13-06-2013 02:34:50 AM
Giá : Liên hệ
Ngói âm dương 029,men nâu bóng,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)