GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

3.Hồ lô thu lôi

Hồ lô thu lôi 07
Đăng ngày 31-08-2013 11:20:56 PM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 07 , thu lôi, gốm đỏ , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Hồ lô thu lôi 06
Đăng ngày 31-08-2013 11:17:18 PM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 06, thu lôi, sứ tráng men mận đỏ , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Hồ lô thu lôi 05
Đăng ngày 31-08-2013 11:15:45 PM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 05, thu lôi, sứ tráng men xanh lục , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Hồ lô thu lôi 04
Đăng ngày 16-06-2013 03:42:49 AM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 04, thu lôi, gốm đỏ , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Hồ lô thu lôi 03
Đăng ngày 16-06-2013 03:41:26 AM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 03, thu lôi, men mận đỏ , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Hồ lô thu lôi 02
Đăng ngày 16-06-2013 03:40:00 AM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 02, thu lôi, men xanh , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Hồ lô thu lôi 01
Đăng ngày 16-06-2013 03:38:36 AM
Giá : Liên hệ
Hồ lô chống sét 01, thu lôi, gốm đỏ , gốm xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)