GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

4.Gạch thông gió Bát Tràng

Gạch thông gió 011
Đăng ngày 05-06-2013 10:17:11 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 011, gạch gốm đỏ.

Gạch thông gió 010
Đăng ngày 05-06-2013 10:14:01 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 010,gạch gốm đỏ, hình vuông, chữ thọ.

Gạch thông gió 09
Đăng ngày 05-06-2013 10:11:30 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 09, gạch gốm Bát Tràng, chữ thọ hình vuông vát .

Gạch thông gió 08
Đăng ngày 05-06-2013 10:09:32 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 08, gạch gốm đỏ, chữ thọ hình vuông góc.

Gạch thông gió 07
Đăng ngày 05-06-2013 06:20:54 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 07, gạch hoa roi men da lươn.

Gạch thông gió 06
Đăng ngày 05-06-2013 06:18:00 PM
Giá : 1 VND
Gạch thông gió bát tràng 06, gạch sứ hoa roi, hình vuông tráng men xanh lục.

Gạch thông gió 05
Đăng ngày 05-06-2013 06:16:06 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 05, gạch sứ hoa roi, hình vuông tráng men xanh lục.

Gạch thông gió 04
Đăng ngày 05-06-2013 06:11:00 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 04, hình vuông tráng men xanh lục.

Gạch thông gió 03
Đăng ngày 05-06-2013 06:09:32 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 03, hình vuông tráng men xanh lục, gạch hoa cổ.

Gạch thông gió 02
Đăng ngày 05-06-2013 06:05:00 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 02, hình vuông tráng men xanh lục bóng, chữ thọ.

Gạch thông gió 01
Đăng ngày 03-06-2013 04:30:11 AM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió 01, gạch hoa cúc, tráng men xanh bóng, gốm sứ xây dựng, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

  Trang trước  1 2 3 4 5
 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)