GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

4.Gạch thông gió Bát Tràng

Gạch thông gió 029
Đăng ngày 11-06-2013 08:39:35 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 029,hoa roi men xanh non, gom su xay dung bat trang.

Gạch thông gió 028
Đăng ngày 11-06-2013 08:37:54 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 028,hoa roi men xanh, gom su xay dung bat trang.

Gạch thông gió 027
Đăng ngày 11-06-2013 08:31:16 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 027,chữ thọ men xanh, gom su xay dung bat trang.

Gạch thông gió 026
Đăng ngày 11-06-2013 08:28:00 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 026, gốm đỏ hoa roi, gom su xay dung bat trang.

Gạch thông gió 025
Đăng ngày 06-06-2013 02:28:28 AM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 025, gạch chữ thọ vuông tráng men xanh.

Gạch thông gió 024
Đăng ngày 05-06-2013 11:31:41 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 024, gạch hoa roi vuông tráng men vàng da lươn.

Gạch thông gió 023
Đăng ngày 05-06-2013 11:28:14 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 023, gạch hoa roi vuông tráng men xanh.

Gạch thông gió 022
Đăng ngày 05-06-2013 10:59:41 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 022, gạch tròn chữ thọ gốm đỏ.

Gạch thông gió 021
Đăng ngày 05-06-2013 10:58:00 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 021, gạch tròn chữ thọ gốm đất đỏ.

Gạch thông gió 020
Đăng ngày 05-06-2013 10:56:21 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 020, gạch tròn chữ thọ gốm đỏ.

Gạch thông gió 019
Đăng ngày 05-06-2013 10:54:51 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 019, hình vuông chữ X gốm đỏ.

Gạch thông gió 018
Đăng ngày 05-06-2013 10:52:55 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 018, gạch gốm đỏ hình vuông chữ thọ

Gạch thông gió 017
Đăng ngày 05-06-2013 10:51:04 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 017,gạch gốm đỏ, chữ thọ hình vuông

Gạch thông gió 016
Đăng ngày 05-06-2013 10:49:09 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 016, gạch gốm hoa cổ

Gạch thông gió 015
Đăng ngày 05-06-2013 10:46:00 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 015,gạch gốm hoa roi, hình vuông

Gạch thông gió 014
Đăng ngày 05-06-2013 10:45:01 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 014,gạch gốm đỏ hình vuông chữ thọ.

Gạch thông gió 013
Đăng ngày 05-06-2013 10:20:39 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 013, gạch gốm đỏ hình vuông chữ thọ.

Gạch thông gió 012
Đăng ngày 05-06-2013 10:18:44 PM
Giá : Liên hệ
Gạch thông gió bát tràng 012,gạch gốm đỏ hình vuông, chữ thọ.

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)