GỐM SỨ XÂY DỰNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

1.Bóng, búp sen tròn men màu trang trí

bóng búp sen tròn men màu BBS 09
Đăng ngày 26-10-2016 02:56:18 PM
Giá : Liên hệ

Bóng, búp sen tròn men màu trang trí 08
Đăng ngày 29-03-2016 08:15:00 PM
Giá : Liên hệ
Bóng, búp sen tròn men màu trang trí 08

Bóng, búp sen tròn men màu trang trí 07
Đăng ngày 29-03-2016 08:11:00 PM
Giá : Liên hệ
Bóng, búp sen tròn men màu trang trí 07

Bóng, búp sen tròn men trang trí 06
Đăng ngày 29-03-2016 08:29:00 AM
Giá : Liên hệ
Bóng, búp sen tròn men trang trí 06, búp sen bằng sứ, gốm sứ bát tràng, trang trí cột nhà, gốm sứ xây dựng.

Bóng, búp sen trang trí 05
Đăng ngày 16-06-2013 03:32:31 AM
Giá : Liên hệ
Búp sen tròn men màu trang trí 05 cột nhà, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Bóng, búp sen trang trí 04
Đăng ngày 16-06-2013 03:30:49 AM
Giá : Liên hệ
Búp sen trang trí 04 cột nhà, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Bóng, búp sen trang trí 03
Đăng ngày 16-06-2013 03:15:24 AM
Giá : Liên hệ
Búp sen màu trang trí 03 cột nhà, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Bóng, búp sen trang trí 02
Đăng ngày 16-06-2013 02:48:10 AM
Giá : Liên hệ
Búp sen hồng trang trí 02 cột nhà, gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân.

Bóng, búp sen trang trí 01
Đăng ngày 16-06-2013 02:46:34 AM
Giá : Liên hệ
Bóng trang trí cột nhà 01, sứ men trắng,gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân .

 

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng

Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương
Gạch thông gió trang trí gốm sứ xây dựng Bát Tràng, gach thong gio, gom su xay dung, ngói mũi hài, ngói âm dương,

Đa dạng ngói âm dương, ngói lưu ly gốm Bát Tràng

Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
Ngói âm dương, ngói lưu ly gốm sứ xây dựng Bát Tràng Vân Vân
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)