ngói bò nóc tráng men,gốm sứ xây dựng bát tràng tinh vân NBN - 07
Đăng ngày 14-11-2016 Lúc 09:06'- 1768 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 bộ

NGÓI BÒ NÓC
MÃ NBN : 07
MÀU SẮC:CAM
KÍCH THƯỚC:Dài 26cm x 7cmx dày 1.2cm
SỬ DỤNG: 4 viên/ m
Đặt trên bờ nóc, phần nối 2 mái để trang trí.