đao sứ,đao voi men màu,gốm sứ xây dựng bát tràng tinh vân ĐG - 036
Đăng ngày 11-11-2016 Lúc 12:48'- 1921 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 bộ


ĐAO SỨ VOI MEN
Mã ĐG :036
Màu Sắc:Rạn
Kích thước:*cở1 dài 75cmxcao36cmxđộ dày1.2cm
                    cở2 dài 65cmxcao21cmxđộ dày1.2cm
Sử dụng: 1 bộ 4 đao đặt ở 4 góc mái