đao sứ,đao rồng men màu,gốm sứ xây dựng bát tràng tinh vân ĐG - 029
Đăng ngày 11-11-2016 Lúc 12:00'- 1011 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 bộ

ĐAO SỨ RỒNG MEN
Mã ĐG :029
Màu Sắc: Rạn cổ
Kích thước:*cở1 dài 66cmxcao44cmxđộ dày1.4cm
.                 *cở 2 dài 55cmxcao32cmxđộ dày1.4cm
Sử dụng: đặt ở 2 đầu đỉnh nóc