hồ lô thu lôi tráng men gốm sứ xây dựng bát tràng tinh vân 10
Đăng ngày 10-11-2016 Lúc 11:55'- 1681 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 bộ

HỒ LÔ THU LÔI
MÃ HLTL :09
MÀU SẮC : CAM,XANH ĐỒNG, NÂU ĐEN
KÍCH THƯỚC : *CAO 80 cm X BẦU 36cm

                         *CAO 65cm X BẦU 26cm
                         *CAO 58cm X BẦU 23cm