hồ lô thu lôi tráng men gốm sứ xây dựng bát tràng tinh vân 09
Đăng ngày 10-11-2016 Lúc 11:45'- 1551 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 bộ


HỒ LÔ THU LÔI
MÃ HLTL :09
MÀU SẮC : ĐỎ, XANH ĐỒNG,GHI
KÍCH THƯỚC : CAO 27 cm X BẦU 12cm