ngói tráng men gốm sứ xây dựng Bát Tràng Tinh Vân NTM 073D
Đăng ngày 05-10-2016 Lúc 10:55'- 1110 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 bộ
RIỀM  BÁI ĐÍNH
MÃ : 073D
Màu sắc : GHI BÓNG
– Kích thước & cân nặng:
* Riềm âm: L18cm x W19cm x D0.8 cm; 1.3 kg
* Riềm dương: L15.5cm x D0.8cm; Ø9.5 cm; 0.9 kg
– Hướng dẫn sử dụng: 5 cặp/ m